مشکل پروکسی ویندوز ۷

مقدمه: پروکسی یک سرور است که برای اتصال به اینترنت استفاده می شود و ترافیک اینترنتی را از طریق خودش منتقل می کند. در برخی مواقع، کاربران ممکن است با مشکلاتی در استفاده از پروکسی در ویندوز ۷ مواجه شوند. در اینجا به بررسی یک مورد مشکل پروکسی در ویندوز ۷ پرداخته می شود. مورد …

مشکل پروکسی ویندوز ۷ ادامه »