راه اندازی vpn server در centos

مقدمه:

در این مطلب به نحوه راه اندازی VPN Server در سیستم عامل CentOS خواهیم پرداخت. از VPN برای ایجاد ارتباط امن و رمزگذاری شده بین دو دستگاه در شبکه استفاده می شود. با راه اندازی یک سرور VPN، کاربران می توانند به شبکه شخصی خود از راه دور و از هر کجای جهان دسترسی داشته باشند.

مراحل راه اندازی VPN Server در CentOS:

  1. نصب OpenVPN:

اولین مرحله برای راه اندازی سرور VPN در CentOS، نصب OpenVPN است. برای این منظور می توانید از دستور زیر استفاده کنید:

sudo yum install epel-release -y
sudo yum install openvpn easy-rsa -y
  1. تنظیم فایل های کانفیگ:

پس از نصب OpenVPN، باید فایل های تنظیم را تغییر دهید. برای این کار، ابتدا فایل server.conf را با دستور زیر باز کنید:

sudo nano /etc/openvpn/server.conf

سپس فایل را با محتوای زیر تغییر دهید:

port 1194
proto udp
dev tun
ca /etc/openvpn/easy-rsa/keys/ca.crt
cert /etc/openvpn/easy-rsa/keys/server.crt
key /etc/openvpn/easy-rsa/keys/server.key
dh /etc/openvpn/easy-rsa/keys/dh2048.pem
server 10.8.0.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist ipp.txt
push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"
push "dhcp-option DNS 8.8.8.8"
push "dhcp-option DNS 8.8.4.4"
keepalive 10 120
tls-auth /etc/openvpn/easy-rsa/keys/ta.key 0
cipher AES-128-CBC
auth SHA256
user nobody
group nobody
persist-key
persist-tun
status openvpn-status.log
verb 3
  1. تنظیم فایل Firewall:

در این مرحله، باید firewall را برای استفاده از سرور VPN تنظیم کنید. برای این کار، از دستورات زیر استفاده کنید:

sudo firewall-cmd --add-service=openvpn --permanent
sudo firewall-cmd --add-masquerade --permanent
sudo firewall-cmd --reload
  1. ایجاد کاربران:

حالا باید کاربران را برای استفاده از سرور VPN ایجاد کنید. برای این منظور، از دستورات زیر استفاده کنید:

sudo useradd -m vpnuser
sudo passwd vpnuser
sudo chown -R vpnuser:vpnuser /home/vpnuser
  1. نصب و تنظیمات OpenVPN Client:

بعد از راه اندازی سرور VPN، باید به کلاینت ها امکان استفاده از آن را بدهید. برای این کار، باید OpenVPN Client را روی دستگاه های کلاینت نصب کنید و فایل های تنظیم را به آن اضافه کنید. برای تنظیمات مربوط به کلاینت، باید فایل client.conf را تغییر داده و اطلاعات مربوط به سرور VPN را وارد کنید.

نتیجه گیری:

در این مطلب، مراحل راه اندازی سرور VPN در سیستم عامل CentOS را بررسی کردیم. با اجرای این مراحل و تنظیمات، کاربران می توانند از راه دور به شبکه شخصی خود دسترسی داشته باشند و از ارتباط امن و رمزگذاری شده برای انتقال اطلاعات استفاده کنند.

منابع:

  1. https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-an-openvpn-server-on-centos-7
  2. https://www.linuxtechi.com/install-configure-openvpn-server-linux/
  3. https://www.vultr.com/docs/how-to-install-openvpn-on-centos-7

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا