Mindfulness

Mindfulness

bless this mess blog

در آغوش گرفتن هرج و مرج: 5 نکته برای یافتن شادی در هرج و مرج زندگی مقدمه زندگی غیر قابل پیش‌بینی است و ما در هر گوشه‌ای با هرج و مرج روبرو می‌شویم. چه تغییرات غیر منتظره‌ای، ناامیدی‌ها یا مشکلاتی که بر ما آیند، آسان است که احساس سردرگمی و ناامیدی کنیم. با این حال، …

bless this mess blog ادامه »

one blessed mess

در آغوش گرفتن بی‌نظمی زندگی: یافتن برکت‌ها در وحشت زندگی پر از غافلگیری‌ها، پیچ‌و‌خم‌ها و تغییرات است و گاهی می‌تواند بی‌نظم و هرج و مرج‌آمیز باشد. وقتی کار‌ها به ترتیبی که برنامه‌ریزی شده انجام نمی‌شوند، آسان است که احساس سردرگمی و استرس کنیم، اما بسیار ضروری است که بی‌نظمی را در آغوش بگیریم و برکت‌های …

one blessed mess ادامه »

پیمایش به بالا